Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Elementy sieciowe

Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach. Dzięki tej przejrzystości można zoptymalizować działanie i zmniejszyć ogólne zużycie energii w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych. Sieć poszczególnych komponentów może zostać łatwo wykonana za pomocą szyn rozciągających się na cały budynek.

Najbardziej kompleksowy zakres rozwiązań szynowych w branży HVAC

Najlepsze połączenie

Podłączenie bezpośrednie siłowników do przepustnic, siłowników zaworu i czujników

W przypadku, gdy urządzenie ma być podłączone bezpośrednio przez sieć wyższego poziomu, Belimo oferuje różne siłowniki ze zintegrowanym interfejsem. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie do szyn polowych, powszechnie stosowanych w HVAC, bez dodatkowego sprzętu, co eliminuje dodatkowe źródła błędów. Integratorzy systemów mogą zintegrować siłowniki i czujniki z szyn Belimo z istniejącym środowiskiem programowym.

Strukturalna integracja systemu z łączami MP i rozwiązaniami partnerskimi

Łącza Belimo i rozwiązania partnerskie MP są wykorzystywane do konwersji sygnałów siłowników zgrupowanych w szynie MP oraz sygnałów z czujników do odpowiednich sieci. Umożliwia to strukturalną integrację przejrzyście ułożonych i możliwych do zarządzania podsystemów.

Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania

Bezpośrednio do siłownika można podłączyć maksymalnie dwa czujniki (aktywny, pasywny, próg przełączania). Sygnały te są digitalizowane w siłowniku i udostępniane na szynie. Pozwala to zminimalizować koszty planowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Maksymalna elastyczność w użytkowaniu

W trybie hybrydowym siłownik jest sterowany za pomocą sygnału analogowego i może być jednocześnie zintegrowany i monitorowany w systemie automatyki budynku za pośrednictwem szyny. Dzięki temu siłowniki Belimo umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku. Na razie można zachować istniejący system regulacji i stworzyć dodatkową przejrzystość w budynku poprzez integrację z szyną.

Ponadto nasze siłowniki oferują największą elastyczność połączeń, ponieważ protokół szyny (BACnet, Modbus lub szyna MP) może być dostosowany na miejscu za pomocą narzędzi Belimo.

Praktyczne narzędzia firmy Belimo

W zależności od zastosowania i zadania narzędzia Belimo ułatwiają parametryzowanie na miejscu, rozruch, diagnozę i analizę. Urządzenia z funkcją NFC (Near Field Communication) mogą być parametryzowane za pomocą aplikacji Belimo Assistant przez smartfon z funkcją NFC lub za pomocą konwertera Bluetooth NFC.

 • Zalety dla klientów
 • Oprogramowanie
Zalety dla klientów

Wykonawcy generalni / inwestorzy

Największy nacisk kładziesz na rentowności budynków. Uwzględnia ona nie tylko koszty inwestycji, ale także koszty powstające w trakcie bieżącej pracy / serwisowania. Zrównoważony rozwój i transparentność kosztów ma dla Ciebie duże znaczenie. 

 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.
 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.

Architekci

Największy nacisk kładziesz na kreatywność i funkcjonalność. Tworzysz koncepcje obiektów i wykonujesz ich projekty oraz plany techniczne, funkcjonalne i ekonomiczne.

 • Belimo oferuje szeroką gamę siłowników z komunikacją do każdego zastosowania
 • Dzięki systemom szyn prace instalacyjne są łatwiejsze i bardziej ekonomiczne ze względu na oszczędność czasu i materiału (kable, zaciski przyłączeniowe, złącza itp.).
 • Mniejsze obciążenie ogniowe i mniejsze zapotrzebowanie na miejsce w korytkach kablowych i szafach rozdzielczych

Projektanci

Twoje główne zadanie to projektowanie instalacji HVAC. Stale poszukujesz nowych, innowacyjnych sposobów oszczędzania energii i zapewniania lepszych warunków w pomieszczeniach. W pracy stosujesz najnowocześniejsze metody, a przy projektowaniu wykorzystujesz dane otrzymane od dostawców/producentów.

 • Belimo oferuje szeroką gamę siłowników z komunikacją do każdego zastosowania i najpopularniejsze szyny polowe (szyna MP, BACnet, Modbus i KNX)
 • Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
 • Dzięki temu siłowniki Belimo z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
 • Rozwiązania szynowe oparte na IP z obsługą chmury umożliwiają planowanie zorientowane na przyszłość

Integratorzy systemów

Twoim zadaniem jest projektowanie systemów automatyki budynków i optymalne integrowanie urządzeń obiektowych. Twoim celem jest zmniejszenie złożoności i zapewnienie przejrzystości, aby umożliwić ciągle optymalizowanie instalacji budynkowych.

 • Dzięki najnowszym technologiom, takim jak NFC i procesy w chmurze, intuicyjne narzędzia pomagają zminimalizować czas potrzebny do uruchomienia, rozwiązania problemów, monitorowania i oceny.
 • Optymalizacja aplikacji może być łatwo przeprowadzana za pomocą szyny
 • Ekonomiczna integracja czujników i progów przełączania dzięki digitalizacji w siłowniku
 • Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
 • Znormalizowane, udokumentowane interfejsy pozwalają na szybki rozruch
 • Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu

Instalatorzy / inżynierowie zakładowi

Zajmujesz się montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach. Aby wykonać swoją pracę, potrzebujesz właściwych produktów we właściwym czasie i miejscu. Łatwy montaż i specjalistyczna pomoc pomogą Ci dotrzymywać napiętych terminów.

 • Znacznie mniejsze nakłady na okablowanie dzięki wykorzystaniu komunikacji szynowej
 • Zapobieganie błędom w okablowaniu poprzez jednolicie kodowane kolorystycznie kable połączeniowe

Właściciele budynków

Poprawa komfortu i ograniczenie zużycia energii oraz łatwość rozbudowy i unowocześniania obiektu są dla Ciebie codziennym wyzwaniem. Głównym przedmiotem Twojego zainteresowania jest optymalizacja posiadanych instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przy jak najmniejszych nakładach pracy i kosztach.

 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację i zmniejsza ogólne zużycie energii oraz koszty w nowych systemach, jak również w projektach modernizacyjnych lub renowacyjnych.

Zarządcy / konserwatorzy obiektów

Do Twoich codziennych zadań należy między innymi zarządzanie budynkami oraz obsługiwanie ich wyposażenia technicznego. Poszukujesz rozwiązań zapewniających komfort w pomieszczeniach i optymalizujących działanie systemu. Cenisz proste i przejrzyste systemy oraz, w razie potrzeby, szybką dostawę części zamiennych i wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili.

 • Połączenie w sieć systemów instalacji budynkowej zwiększa komfort, bezpieczeństwo i przejrzystość w klimatyzowanych budynkach.
 • Przejrzystość uzyskana w budynkach wyposażonych w sieć optymalizuje eksploatację
 • Monitorowanie operacyjne i szczegółowe informacje zwrotne na temat stanu umożliwiają szybką reakcję na wyjątkowe warunki
 • Dzięki temu siłowniki z obsługą hybrydową umożliwiają stopniową modernizację automatyki budynku.
Oprogramowanie

Belimo SelectPro™

SelectPro™ to proste narzędzie do precyzyjnego projektowania i doboru zaworów, siłowników i czujników.

Aplikacja Belimo Assistant

Aplikacja Belimo Assistant do obsługi na miejscu urządzeń z wbudowanym interfejsem NFC

Pełna i stała przejrzystość informacji o siłowniku HVAC Belimo oraz pracy instalacji. Dzięki aplikacji Belimo Assistant Twój smartfon lub tablet zapewnia bezprzewodową obsługę na miejscu instalacji VAV, czujników, siłowników, przepustnic i siłowników zaworów.

Właściwości 
Wyświetlanie danych identyfikacyjnych: typ urządzenia, położenie, oznaczenie, numer seryjny, adresowanie szyny MP
• Dane robocze i parametry nastawy: specyficzne dla danego urządzenia
• Wysyłanie danych roboczych i danych nastaw bezpośrednio z systemu, w wiadomościach e-mail, WhatsApp, SMS 
• Strona diagnostyczna: informacje o stanie danego urządzenia
• Przechowywanie danych roboczych i danych nastawy w notatkach
• Przesyłanie danych przy odłączonym zasilaniu siłownika lub podczas pracy
• Automatyczne dostosowanie języka (DE / EN / FR / IT)

Aplikacja Belimo RetroFIT

Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT można wymieniać konkretne przestarzałe lub niesprawne siłowniki i czujniki różnych dostawców na urządzenia Belimo w branży HVAC (instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne).

Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowanie w systemach wentylacyjnych, czy w instalacjach wodnych, można łatwo znaleźć odpowiedni siłownik zastępczy Belimo (siłownik do zaworów grzybkowych, siłownik obrotowy, siłownik zwykły, siłownik wentylacyjny), aby zmodernizować instalację, zachowując najwyższą jakość i uzyskując najlepsze parametry.

Pełen asortyment czujników Belimo jest teraz zintegrowany w aplikacji.

Szyna MP Belimo

Oprogramowanie Belimo PC-Tool (MFT-P)
Oprogramowanie regulacyjne i diagnostyczne do siłowników MF/MP/MOD/LON/KNX wraz z ochroną przeciwpożarową.
Do systemów Windows.

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU

Oprogramowanie Service Tool ZTH EU upraszcza diagnozę, kontrolę operacyjną i ustawianie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC. Jeśli jest podłączony bezpośrednio do siłownika Belimo parametryzowalnego lub z interfejsem komunikacyjnym, aktualne wartości mogą zostać odczytane na miejscu i natychmiast zresetowane.

W przypadku używania ZTH EU jako interfejsu dla PC-Tool (MFT-P), po zainstalowaniu oprogramowania PC-Tool instalowany jest odpowiedni sterownik USB. Sterownik można również pobrać tutaj i zainstalować oddzielnie.

Belimo VDI 3805 Selektor

cModele danych 3D z informacją techniczną z programu Belimo VDI 3805 Selektor

VDI Selektor firmy Belimo nie tylko umożliwia wybór pojedynczych produktów, ale także łączenie zaworów i siłowników. Dane, zawierające ważne informacje techniczne, mogą być wygodnie dodawane do projektu.

Wtyczka BIM do Autodesk Revit

Modele danych 3D z informacją techniczną z programu Autodesk Revit dzięki zastosowaniu wtyczki BIM

Wtyczka umożliwia wybór siłowników, zaworów i czujników z jednej bazy danych oraz dodawanie ich do projektu modelowania informacji o budynku wraz z danymi technicznymi metodą „przeciągnij i upuść”. Wszyscy użytkownicy BIM posiadają dostęp do wszystkich danych w postaci struktury i klasyfikacji oraz w formacie Revit MEP.