Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Ewolucja w stronę internetu rzeczy w budynkach (BIoT)
Dzięki innowacyjnym produktom

Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkach (Building IoT, BIoT)

Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów, Dzięki produktom Belimo, przystosowanym do korzystania z internetu rzeczy (IoT), i cennym danym nasi klienci mogą:

 • połączyć urządzenia obiektowe do wspólnych protokołów komunikacyjnych automatyki­ budynku oraz równolegle do nowoczesnych platform IoT w budynkach;
 • wykorzystać możliwości połączonego ekosystemu cyfrowego;
 • mieć pełną kontrolę nad danymi;
 • wdrażać skuteczną optymalizację i strategie oszczędzania energii w budynkach;
 • obniżyć koszty instalacji i konserwacji.

a dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami cyfrowej łączności stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

Nasze produkty współpracujące z internetem rzeczy

Ekosystem cyfrowy Belimo

Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi­ automatyki budynków ­(BACnet, Modbus, ­Belimo ­szyna MP) i platformami BIoT. ­Nawet ­przy­ tradycyjnym sterowaniu za pomocą analogowych sygnałów nastawczych ­można ­używać ­do ­komunikacji po szynie w celu monitorowania­ i ­przestawiania ręcznego. 

Jednocześnie dodatkowe połączenie z IoT znacznie ułatwia optymalizację funkcjonowania budynków, zarządzanie­ nimi i­ ich konserwację. Nasi klienci mogą łączyć się ze swoimi urządzeniami, monitorować ich działanie i sterować nimi bez żadnych dodatkowych kosztów – funkcje łączności w sieci są oczywistą i integralną częścią naszych produktów IoT. Optymalizacja w ­ekosystemie ­cyfrowym Belimo ­to pełne wykorzystanie ­potencjału ­energetycznego­ oraz dostarczanie zalecanych ustawień­, dzięki którym można optymalnie ­obsługiwać systemy w celu poprawy ich wydajności i stabilności.­

Mamy zasady, którym możesz zaufać

Kluczowa jest wiarygodność, jaką cieszymy się jako wyspecjalizowany i zaangażowany dostawca urządzeń obiektowych. Rozumiemy znaczenie otwartej i bezproblemowej integracji naszych urządzeń z rozwiązaniami klientów, a zasady te znajdują odzwierciedlenie we wszystkich naszych liniach produktów IoT. Nasi klienci dysponują danymi ze swoich urządzeń i mogą je dowolnie analizować, wykorzystywać, a nawet usuwać w zależności od potrzeb. Dlatego dostarczamy otwarty interfejs klienta API każdemu użytkownikowi lub podmiotowi upoważnionemu przez klienta.

Oto zasady przyświecające naszej ofercie IoT:

 • 1. Model biznesowy
 • 2. Lider rynku
 • 3. Dane
 • 4. Interfejs API klienta
1. Model biznesowy

 „Działalność gospodarcza firmy Belimo polega na produkcji urządzeń”.

2. Lider rynku

„Belimo dąży do zdobycia pozycji lidera w dziedzinie urządzeń obiektowych z obsługą loT, mimo że ciężko przewidzieć, kiedy standard IoT upowszechni się”.

3. Dane

„Dane zarejestrowane przez urządzenia Belimo są cenne. Zapewnienie upoważnionym użytkownikom łatwego dostępu do tych danych jest głównym celem strategii Belimo związanej ze strategią w zakresie IoT”.

4. Interfejs API klienta

„Aby udostępnić dane urządzenia, Belimo dostarcza otwarty interfejs klienta API każdemu użytkownikowi lub podmiotowi upoważnionemu przez właściciela urządzenia”.

 • 5. Autonomia dzięki urządzeniom cyfrowym
 • 6. Zerowy koszt
 • 7. Bezpieczeństwo
 • 8. Prywatność
5. Autonomia dzięki urządzeniom cyfrowym

„Aplikacje stworzone przez Belimo skupiają się na uproszczeniu planowania oraz rozruchu i konserwacji urządzenia, dzięki czemu integratorzy systemów i producenci mogą działać bardziej efektywnie i proponować swoim klientom wyjątkową ofertę”.

6. Zerowy koszt

„Dostęp do stworzonego przez Belimo interfejsu klienta API jest bezpłatny dla każdego użytkownika lub podmiotu upoważnionego przez właściciela urządzenia”.

7. Bezpieczeństwo

„Bezpieczeństwo danych klientów jest dla Belimo najwyższym priorytetem. Do projektowania naszych połączonych w loT produktów korzystamy ze stosowanych standardowo w branży IT protokołów bezpieczeństwa, a produkty poddawane są regularnym audytom”.

8. Prywatność

„Zachowanie poufności danych klienta jest dla Belimo ważne. Tylko podmioty upoważnione przez właściciela urządzenia mają dostęp do danych urządzenia klienta. Firmie Belimo wolno wykorzystywać te dane do celów wewnętrznych, np. jako dane statystyczne służące do ulepszania kolejnych produktów”.

Autentyczne partnerstwo cyfrowe

Nasze urządzenia zgodne ze standardem IoT to dobrzy „gracze zespołowi” w systemie automatyki budynku lub nowoczesnym rozwiązaniu BIoT. Bardzo ważna charaterystyka połączenia, zintegrowana w każdym produkcie, powstała z myślą o konkretnym zastosowaniu: do pomiaru, zdalnego sterowania lub konserwacji. Tym, co odróżnia nasze urządzenia jest ich integralny ekosystem IoT, czyli skuteczne połączenie wirtualnego świata cyfrowego ze światem rzeczywistym.

Dowiedz się więcej o rozruchu w chmurze od Joego

Najbardziej czasochłonnym, etapem instalacji jest rozruch, który wymaga skłonienia do harmonijnej pracy wielu urządzeń różnych producentów. Rozruch w chmurze otwiera nowe możliwości szybkiego parametryzowania i rozruchu, a także rozwiązywania problemów i monitorowania po instalacji.

Dołącz do rosnącej społeczności programistów Belimo

Gotów na rozpoczęcie tworzenia nowej aplikacji?

Przestrzeń dla programistów Belimo umożliwia stworzenie aplikacji poprzez wizualizację i optymalizację wszystkich urządzeń Belimo w ich docelowym położeniu, symulację serwisowania i konserwacji w sposób imitujący rzeczywisty budynek oraz udostępnianie tych szczegółowych danych współpracownikom i innym podmiotom.

Bezpieczeństwo i prywatność

Łączność Building loT czyni instalacje HVAC inteligentniejszymi, ale krytyczne dane eksploatacyjne muszą pozostawać bezpieczne i chronione. Dlatego Belimo loT Ecosystem chroni dane w chmurze, zapewnia bezpieczne połączenia między urządzeniami oraz odpowiednie zarządzanie prawami dostępu użytkowników.

Kolejnym poważnym wyzwaniem dla internetu rzeczy jest prywatność danych, czyli kwestia tego, kto ma kontrolę nad danymi i może je przeglądać. Belimo przechowuje wszystkie dane systemowe w bezpiecznym repozytorium, w którym dostęp do swoich danych mają tylko autoryzowani użytkownicy. Konto oferuje także dostęp do przyjaznego użytkownikowi, personalizowanego interfejsu aplikacji internetowej.

Architektura ekosystemu loT

Belimo loT Ecosystem zapewnia maksymalną niezawodność i sprawność podłączonych komponentów Belimo i powiązanych aplikacji w internecie. Zabezpieczone połączenia umożliwiają przesył danych i dostęp do nich pomiędzy główną chmurą, danymi urządzenia i zarządzaniem kontem. Każde wyprodukowane urządzenie jest rozpoznawane w chmurze. Dzięki temu oraz dzięki szyfrowanym połączeniom https komunikacja jest bezpieczna. Belimo w swoich produktach wykorzystuje różne rodzaje łączności. Obecnie stosowane są stałe łącza ethernet lub tymczasowe połączenie NFC poprzez smartfon.

Aplikacje biznesowe w chmurze

Wysoce funkcjonalny, kliencki interfejs programowania aplikacji (API) umożliwia podmiotom trzecim tworzenie własnych usług, tzw. „aplikacji stron trzecich”. Kliencki API zapewnia zarządzanie kontem w chmurze oraz uprawnienia odczytu/zapisu w odniesieniu do posiadanych urządzeń, jak również dane o ich stanie i dane historyczne. Dokumentację API i tokeny dostępu mogą pozyskać zatwierdzeni programiści Belimo. Odwiedź przestrzeń dla programistów Belimo.

Typy łączności

Urządzenia  loT od Belimo posiadają kilka możliwości połączenia z Belimo Digital Ecosystem. Stałe łącze ethernet umożliwia urządzeniu ciągłą wymianę danych i natychmiastowy zdalny dostęp z i do ekosystemu loT poprzez API urządzenia. Technologia NFC i APP umożliwia krótkoterminową synchronizację danych i tymczasowy zdalny dostęp za pośrednictwem smartfona do urządzeń wyposażonych w NFC oraz ze smartfona do ekosystemu IoT.

Masz pytania lub uwagi?

Skontaktuj się z nami: iot@belimo.ch