Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę

×

Artykuły w Twoim folderze pobierania

Folder pobierania jest pusty
artykuły w Twoim folderze pobierania

!

Podstawowe wymagania związane z zapewnianiem zdrowego powietrza w pomieszczeniach

Wpływ budynków na zdrowie przyszłych pokoleń

Przeciętnie 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12000 litrów powietrza dziennie. Przyjmujemy też, że powietrze w budynkach jest „czyste” i bezpieczne dla naszego zdrowia. Z tego powodu zaskakujący jest fakt, że tylko niewielu użytkowników i operatorów budynków posiada wiedzę o rzeczywistej jakości powietrza w swoich obiektach. Istotne parametry, takie jak wilgotność, stężenie CO2, czy stężenie LZO są rzadko mierzone, a jeszcze rzadziej wyświetlane.

Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła ogólnoświatową ankietę wśród projektantów i ekspertów z branży wentylacyjnej. Na podstawie zebranych informacji określono 7 zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w budynkach niemieszkalnych.

1. Indoor Air Quality (IAQ) and comfort measurement, visibility and monitoring. 
2. Precise amount of air flow to the zone and controlled removal of contaminated air.
3. Good air dilution and air-flow pattern.
4. Consistent pressurization of envelope and spaces.
5. Correct temperature and humidity conditioning.
6. Effective filtration.
7. Proper amount of outside air.

1. Spójne pomiary jakości powietrza

W idealnym przypadku wilgotność powietrza, stężenie CO2 oraz stężenie LZO są mierzone przy użyciu czujników do monitorowania jakości powietrza. Wynika to z faktu, że regulować można tylko mierzone wartości. Obecnie, minimalnym standardem kontrolowania jakości powietrza w pomieszczeniach powinno być zarówno wykonywanie pomiaru, jak i wyświetlanie tych wartości.

Wilgotność powietrza
Wilgotność względna w pomieszczeniach powinna wynosić od 40 do 60%. Wraz ze wzrostem wilgotność powiększają się kropelki wody unoszące się w powietrzu, a tym samym maleje odległość, na którą mogą się przemieszczać. Małe kropelki mogą natomiast przemieszczać się po dużych otwartych przestrzeniach biurowych. Ponadto, nadmiernie suche powietrze prowadzi do wysuszenia błon śluzowych i osłabienia układu odpornościowego, a tym samym zwiększa ryzyko infekcji bakteryjnych i wirusowych.

CO2
Stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm (części na milion) pogarsza zdolność koncentracji uwagi, natomiast stężenie powyżej 2000 ppm może prowadzić do większych problemów z koncentracją, powodować uczucie zmęczenia, a nawet ból głowy. Ponadto, stężenie CO2 w powietrzu w pomieszczeniach jest znakomitym wskaźnikiem ewentualnego skażenia biologicznego, np. wirusem COVID-19. Można przyjąć, że duże stężenie CO2 spowodowane obecnością wielu osób i małą wymianą powietrza, oznacza wysoki poziom zagrożenia zakaźnymi aerozolami.

LZO
Lotne związki organiczne (LZO) to substancje chemiczne pochodzące z wielu różnych źródeł, takich jak perfumy, farby, drukarki, dywany, materiały budowlane, czy dym.
Nawet małe stężenie LZO skutkuje podrażnieniem błon śluzowych (oczu, nosa i dróg oddechowych), a także bólem głowy, uczuciem zmęczenia i nudnościami.

W celu wdrożenia stosownych działań, takich jak wentylowanie, oczyszczanie lub nawilżanie powietrza, pomiary tych wielkości muszą być wykonywane przy użyciu odpowiednich czujników.

2. Dostarczanie i nawiewanie odpowiedniej ilości powietrza do poszczególnych stref

Centrale wentylacyjne przeważnie dostarczają powietrze nawiewane do kilku stref w budynku. Ważne jest, aby do każdego pomieszczenia była nawiewana dokładnie taka ilość świeżego powietrza, jaka jest potrzebna. Gdy zwiększa się liczba osób w pomieszczeniu, np. w dużej sali konferencyjnej, oczekujemy odpowiednio zwiększonego nawiewu powietrza. Analogicznie, z pomieszczenia musi być też usuwane zanieczyszczone powietrze. W tym celu powietrze musi być nawiewane do poszczególnych stref i pomieszczeń indywidualnie, przez instalację VAV. Na przykład, gdy czujnik wykryje zbyt duże stężenie CO2, następuje otwarcie aparatów VAV i do pomieszczenia jest nawiewane dodatkowe świeże powietrze.

3. Optymalne rozprowadzanie powietrza w pomieszczeniu

O higienie powietrza w pomieszczeniu decydują: nawiewanie powietrza, przepływ powietrza przez pomieszczenie oraz wywiewanie powietrza. W idealnej sytuacji, świeże powietrze jest nawiewane z dołu, przepływa przy ludziach, a następnie jest wywiewane bezpośrednio z pomieszczenia. Trzeba zagwarantować, aby powietrze nie „okrążało” pomieszczenia kilka razy a w pomieszczeniu nie było stref bez przepływu powietrza. Nowoczesne oprogramowanie do symulacji przepływu powietrza pozwala na dokładne analizowanie typowych organizacji przepływu powietrza w pomieszczeniu. Prawidłowo dobierając, rozmieszczając i ustawiając nawiewniki można zapobiec głównym błędom dotyczącym higieny powietrza.

4. Utrzymywanie prawidłowego nadciśnienia oraz podciśnienia

Na higienę w pomieszczeniu negatywnie wpływają też niepożądane przepływy powietrza z zewnątrz (np. z ruchliwej ulicy) lub z innych pomieszczeń (np. ze stołówki). Typową przyczyną takich sytuacji są nieodpowiednie różnice ciśnień. Zagadnienie „skażenia krzyżowego” między różnymi pomieszczeniami jest szeroko dyskutowane zwłaszcza w kontekście rozprzestrzeniania się w budynkach aerozoli zawierających wirusa COVID. Takim niepożądanym przepływom powietrza można zapobiec kontrolując nawiew i wywiew powietrza przy użyciu regulatorów VAV oraz kontrolując różnice ciśnień między strefami przy użyciu czujników i regulatorów ciśnienia.

5. Utrzymywanie prawidłowej temperatury i wilgotności

W instalacjach z centralą wentylacyjną można przy użyciu nagrzewnicy lub chłodnicy względnie precyzyjnie regulować temperaturę powietrza nawiewanego. Stosując podzespoły o wysokiej jakości można regulować temperaturę zarówno precyzyjnie, jak i energooszczędnie.

Oprócz temperatury, na jakość i higienę powietrza w pomieszczeniach istotnie wpływa wilgotność. Wysuszenie błon śluzowych znacznie zwiększa ryzyko infekcji, gdy w pomieszczeniu znajdują się aerozole z patogenami. Odpowiednie nawilżenie powietrza (od 40 do 60% wilgotności względnej) jest więc istotne dla zapewnienia bezpiecznego powietrza w pomieszczeniu.

Wysuszenie błon śluzowych znacznie zwiększa ryzyko infekcji, gdy w pomieszczeniu znajdują się aerozole z patogenami. Odpowiednie nawilżenie powietrza (od 40 do 60% wilgotności względnej) jest więc istotne dla zapewnienia bezpiecznego powietrza w pomieszczeniu.

6. Prawidłowe filtrowanie powietrza

Aby kurz nie dostawał się do pomieszczeń poprzez kanały nawiewne, centrala wentylacyjna musi być wyposażona w filtry. Instalacje, w których powietrze wywiewane z pomieszczeń jest mieszane z powietrzem nawiewanym, muszą być wyposażone w odpowiednie filtry zapobiegające skażeniu mikrobiologicznemu powietrza (filtry HEPA H13 zgodne z normą EN1822:2009). W celu skutecznego monitorowania stanu tych filtrów można zastosować czujniki ciśnienia oraz dynamiczny pomiar przepływu powietrza. Wraz z zanieczyszczeniem filtra rośnie spadek ciśnienia na filtrze. Przy jednoczesnym pomiarze przepływu objętościowego przez filtr można względnie dokładnie określić, czy dany filtr wymaga wymiany.

7. Wprowadzanie do budynku odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego

Obecnie w dużej części małych i średnich budynków niemieszkalnych nie ma instalacji automatycznie pobierających świeże powietrze. Zbyt często zakłada się, że użytkownicy będą od czasu do czasu przewietrzać pomieszczenia otwierając okna. Gdy pomieszczenia nie są wietrzone, może w nich nastąpić znaczny wzrost stężenia zakaźnych aerozoli. Z tego powodu podczas projektowania nowego budynku lub planowania renowacji, jako minimalny standard wyposażenia należy uwzględnić instalację wentylacyjną z centralną klimatyzacją.

Więcej informacji o jakości powietrza w pomieszczeniach oraz jej wpływie na zdrowie przekaże Martin.

Prosimy Zaakceptuj pliki cookie preferencji, aby obejrzeć to wideo.

Wpływ jakości powietrza w pomieszczeniach na nasze zdrowie

Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach a dorosła osoba potrzebuje do oddychania około 12000 litrów powietrza dziennie. Dlatego trzeba zdawać sobie sprawę, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych i central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i praktyczne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

Analiza wpływu jakości powietrza w szkołach

Serwis internetowy MeineRaumluft.ch połączył siły ze Związkiem Nauczycieli w Zurychu (Züricher Lehrerverband) oraz Organizacją Ochrony Płuc (Organisation Lunge Zürich) w celu wykonania analizy wpływu jakości powietrza na uczniów i nauczycieli. W listopadzie 2016 roku serwis MeineRaumluft.ch zamontował urządzenia pomiarowe w ponad 250 klasach.

Tutaj można przeczytać raport na temat wpływu samego montażu urządzeń pomiarowych na zachowanie nauczycieli i uczniów związane z przewietrzaniem klas:

Nasze produkty w użyciu

Czujniki Belimo – podstawa komfortu

Czujniki Belimo do instalacji HVAC charakteryzują się najwyższym poziomem niezawodności, są łatwe w montażu, a także mogą być łatwo integrowane z najczęściej stosowanymi systemami automatyki budynku. Innowacyjna konstrukcja obudowy umożliwia szybki montaż bez narzędzi, łatwy rozruch i zapewnia stopień ochrony IP65 / NEMA 4X. Asortyment obejmuje dokładne czujniki do pomiaru temperatury, wilgotności, ciśnienia, CO2, lotnych związków organicznych (LZO) oraz przepływu, przeznaczone do rurociągów oraz kanałów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź regionalną stronę internetową: