Mój profil | Zobacz listę projektów / koszyki | Login
Dodaj stronę do zakładek | Moje zakładki
Home   |    Oddziały na całym świecie   |   Lineg   |    info@belimo.pl

Go
Nowe Produkty  |  Targi, wystawy  |  Nagrody  |  Powiadomienia e-mail

Sterownik VAV-Compact z funkcją Fan Optimiser z wyróżnieniem <approved controller>


Sterownik Belimo VAV-Compact i funkcja Fan Optimiser zostały włączone do programu <approved controller> przez firmę ebm-papst, zaliczaną do wiodących producentów wentylatorów i silników. <approved controller> to znak jakości nadawany podzespołom, które są w pełni kompatybilne z techniką sterowania i regulacji wentylatorów GreenTech EC.
Możliwe do wykazania oszczędności płynące z zastosowania takich systemów DCV - w pełni zasługujących na miano systemów sterowania wentylacją w zależności od potrzeb - mówią same za siebie. To samo dotyczy prostej realizacji takich systemów - z użyciem wzajemnie dopasowanych do siebie podzespołów określanych jako <approved controller>.

Partner: www.ebmpapst.com

Więcej informacji o sterownikach VAV-Compact

Więcej informacji o funkcji Fan Optimizer


Copyright (c)2018 BELIMO Automation AG. Wszelkie prawa zastrzezone.