Siłowniki do przepustnic

Siłowniki bez spręzyny powrotnej

CM: siłowniki do przepustnic 2Nm

TMC: Siłowniki do przepustnic 2Nm, 35s

LM: siłowniki do przepustnic 5Nm

LMC: siłowniki do przepustnic 5Nm,35s

NM: siłowniki do przepustnic 10Nm

SM: siłowniki do przepustnic 20 Nm

Akcesoria

GM: Siłowniki do przepustnic 40Nm

NMC:

Przegląd siłowników

Siłowniki ze sprężyną powrotną

TF: Siłownik do przpustnicy ze sprężyną powrotną 2Nm

LF: siłowniki do przepustnic ze sprężyną powrotną 4Nm

NF: Siołowniki do przepustnic ze sprężyną powrotną 10Nm

SF: Silowniki do przepustnic ze sprężyną powrotną

EF: Siłowniki do przepustnic ze sprężyną powrotną

Siłowniki z IP 66/67

NM..P Siłowniki do przepustnic 8Nm

SM..P Siłowniki do przepustnic 18Nm

Siłowniki liniowe

LH: Siłowniki liniowe 150 N

SH: siłowniki liniowe 450N

Akcesoria

Siłowniki wieloobrotowe

LU: Siłowniki wiloobrotowe 3 Nm

Akcesoria

SuperCup - funkcja bezpieczęstwa realizowna za pomoca baterii kondensatorów

Siłowniki z bardzo krótkim czasem ruchu

LMQ: Siłowniki do przepustnic 4Nm, 2.5s

NMQ: Siłowniki do przepustnic 8Nm, 4s

SMQ: Siłowniki do przepustnic 16Nm, 7s

LHQ siłowniki do przepustnic 100N, 3.5s

SHQ: Siłowniki do przepustnic 200N, 7s

Siłowniki MP i LON

Siłowniki MP

Siłowniki LON

Siłowniki poprzedniej generacji