Siłowniki ze sprężyną powrotną

Siłowniki obrotowe
szsp TF LF NF SF EF
tf lf sf sf EF
Moment obrotowy 2Nm 4Nm 10Nm 20Nm 30Nm
Uniwersalny zasisk montażowy 6...12mm 8...16mm 10...22mm 10...22mm 12...26,7mm
Funkcja bezpieczęstwa dot dot dot dot dot
Do przepustnic wielopłaszczyznowych o powieszchni  do 0,4m2 0,8m2 2m2 4m2 6m2
MP-Bus, LonWorks,EIB/Konnex - dot - dot -
Wielofunkcyjny (możliwość zmiany parametrów) dot dot dot dot dot

 

Siłowniki bez funkcji bezpieczeństwa

Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa

Siłowniki  SuperCap
strzalka  Obrotowe siłowniki strzalka Siłowniki obrotowe strzalka Siłowniki CM24K z modułem SuperCup
strzalka  Siłowniki liniowe strzalka Siłowniki obrotowe
strzalka  Siłowniki wieloobrotowe strzalka Siłowniki liniowe
RobustLine Siłowniki z szybkim czasem ruchu Słowniki IP66
strzalka Siłowniki obrotowe strzalka Siłowniki obrotowe strzalka Siłowniki obrotowe
strzalka Siłowniki Liniowe strzalka Siłowniki liniowe
strzalka Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa
Siłowniki z przegrodą przepustnicy
strzalka Siłowniki obrotowe